Ultimul Seminar Internațional OERCO2 în Sevilla

Următoarea 16 mai 2018, Seminarul final al proiectului OERCO2 va avea loc la Sevilla (Spania). Scopul proiectului este de a crea un sistem de evaluare de tip "open source" pentru a analiza ciclul de viață al materialelor. Sistemul va cuprinde date despre modul de calcul al emisiilor de CO2 pentru fiecare fază a unei lucrări de construcții, astfel încât oricine să poată evalua impactul de mediu al unei clădiri, respectiv amprenta ei de carbon și decide cu privire la alegerea materialelor folosite în proiectarea și execuția unei construcții.

OERCO2 nu intenționează doar să sensibilizeze ci și să determine toate entitățile implicate în sectorul construcțiilor să devină conștiente de impactul emisiilor de CO2, de la extracția materiilor prime pentru fabricarea materialelor de construcții până la lucrările de demolare sau de deconstrucție a clădirilor, ținând cont și de ciclul de viață al materialelor și de tehnologiile de execuție.

RoGBC este partener în cadrul proiectului.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi la: https://oerco2.eu/

Sursă: http://www.rogbc.org/en/events/icalrepeat_detail/1432/-/oerco2-final-international-seminar-sevilla