Go to PRESă

PRESă

Verificați cele mai recente știri

Go to REO

REO

Resurse Educaționale Online

Go to INSTRUMENT CO2

INSTRUMENT CO2

Instrument pentru estimarea emisiilor de CO2


You can also find information on websites of the partners

RESURSE EDUCAȚIONALE ONLINE PENTRU STUDIU INOVATIV PRIVIND ANALIZA CICLULUI DE VIAȚĂ A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

CE ESTE OERCO2?

OERCO2 intenționează nu numai să sensibilizeze, ci și să conștientizeze toate entitățile implicate în sectorul construcțiilor despre emisiile de CO2, de la extracția materiilor prime pentru fabricarea materialelor de construcție, la lucrările de demolare sau la deconstrucția clădirilor, adică luând în considerare ciclul de viață al materialelor și al proceselor de construcție.